به گزارش جویباران، حسین حسن نژاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در مراسم نمادین زنگ احسان و نیکوکاری در شهرستان جویبار با بیان اینکه برای داشتن یک جامعه انسانی توجه به هم‌نوع و انفاق نقش تاثیرگذاری دارد اظهار کرد: احسان و نیکوکاری برای جامعه هدف تاثیرگذار است و انفاق برای تعالی روح انفاق کننده بسیار تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه آثار اجتماعی، انسانی و اخلاقی حائز اهمیت هستند تصریح کرد: در فضای آموزشی باید به گونه‌ای عمل کنیم که نگاه به هم‌نوع و انفاق به صورت مستمر در زندگی ما جاری باشد.

 

عسگری نیکزاد مدیر کل آموزش و پرورش مازندران همچنین در این مراسم گفت: جامعه هدف آموزش و پرورش دانش‌آموزان هستند و دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی از ظرفیت بی‌نظیری برای کارهای فرهنگی با مشارکت فرهنگی دارند.

وی یکی از برنامه‌های فرهنگی تأثیرگذار در جامعه را احسان و نیکوکاری دانست افزود: در این برنامه‌ها به دانش‌آموزان کمک به هم‌نوعان را آموزش می‌دهیم تا آنان هم بتوانند رضایت ایزد الهی را جلب کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه بیش از سه هزار و ۵۰۰ مدرسه با بیش از نیم میلیون دانش‌آموز در سطح استان مازندران وجود دارد خاطرنشان کرد: طی سال گذشته در هفته احسان و نیکوکاری نزدیک به یک‌میلیارد تومان توسط دانش‌آموزان مازندرانی کمک‌های نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شد.