به گزارش جویباران، جمعه بازار شهرستان جویبار یکی از بازارهای سنتی و بومی و محلی است که هر هفته هزاران بازدید کننده از سراسر استان و خارج از استان را گردهم جمع می‌کند.

در این بازار سنتی که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد تمام مایحتاج یک خانواده عرضه می‌شود.