به گزارش جویباران، بانوان آلیش کار شهرستان جویبار در رقابت های کشتی آلش بانوان استان مازندران که در ساری برگزار شد خوش درخشیدند.

نفرات برتر رقابت‌های کشتی آلش بانوان استان مازندران به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

مقام اول: زهرا یزدانی (جویبار)

مقام دوم: فاطمه اسدی (نور)

مقام سوم: طاهره عباسپور (چمستان)

 

۶۰ کیلوگرم:

مقام اول: فاطمه فتاحی (جویبار)

مقام دوم: سپیده بابایی (قائمشهر)

مقام سوم: فاطمه آهوزرین (آمل)

 

۶۵ کیلوگرم:

مقام اول: الهه روزبه (قائمشهر)

مقام دوم: فاطمه صدیقی (جویبار)

مقام سوم: سارا اسدی (نور)

 

۷۰ کیلوگرم:

مقام اول: سحر غنی زاده (قائمشهر)

مقام دوم: معصومه لطیفی (آمل)

مقام سوم: مژگان حسین پور (چمستان)

 

۷۵ کیلوگرم:

مقام اول: زهرا ابراهیمی (نور)

مقام دوم: سارا کاردگر (بهشهر)

مقام سوم: عارفه رمضانی (ساری)

 

۷۵+ کیلوگرم:

مقام اول: منا اصغری (ساری)

مقام دوم: سمانه خجسته (نور)

مقام سوم: فاطمه رستگار (قائمشهر)

 

 

در مجموع تیمی نیز قائم‌شهر با ۱۰۷ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های نور و جویبار نیز به ترتیب با ۹۲ و ۷۰ امتیاز بر سکوی دوم و سوم ایستادند.