به گزارش جویباران، بیش از ۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی روستای فوتم علیا جویبار به زیر آب رفت. خزانه‌های برنج که حاصل تلاش و رنج کشاورزان بود به دلیل مسدود کردن کانال زهکش آب تخریب و به زیر آب کشیده شد.

 

بنا به گفته اهالی روستا و یکی از اعضای شورای فوتم علیا این کانال زهکش به دلیل مطامع شخصی مسدود شد که در فیلم زیر به شرح ماجرا پرداخته می‌شود.