به گزارش جویباران، اولین دوره مسابقات آفرود قهرمانی استان مازندران با محوریت شهدای خان طومان در هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان مازندران و فرمانداری، بخشداری گیلخواران و اداره ورزش و جوانان شهرستان جویبار برگزار شد.