به گزارش جویباران، رسول ظفرمند در جلسه نظام ارجاع، نسخه نویسی الکترونیکی واستحقاقی سنجی در شهرستان جویبار گفت: ۴ پروژه نظام ارجاع الکترونیکی، نسخه نویسی الکترونیکی، رسیدگی اسناد الکترونیکی و ‏استحقاق سنجی باید در استان مازندران و ۴ استان گلستان، آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان در ۳ ماه ابتدایی امسال اجرایی می‌شود.‏

 

 

وی با بیان اینکه مهم‌ترین راه مدیریت هزینه‌های حوزه درمان و خدمات درمانی، نظام ارجاع، ‏سطح بندی خدمت و استحقاق سنجی است اظهار کرد:  برنامه نظام ارجاع الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک بیماران، تحول بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود که کشورهای پیشرفته از سال ها قبل آن را اجرایی کرده اند که استان مازندران جز ۵ استان پایلوت کشور در اجرای این طرح است.

 

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند بیان کرد: یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و سازمان های بیمه‌گر دیگر نیز قرار است در این طرح شرکت کنند تا یک بانک جامعی از افراد بیمه شده داشته باشیم و این هم پوشانی بیمه‌ای برطرف شود.

 

ظفرمند خاطرنشان کرد: الزامات ضروری نظام ارجاع الکترونیک شامل استحقاق سنجی افراد، خدمات در سطح اول، دوم و سوم، ارجاع از سطح یک به دو و ارجاع از سطح دو به سه خدمات، ارجاع موازی، بازخورد ارجاع و نوبت دهی الکترونیک است و نسخه نویسی الکترونیک نیز در سطح اول و دوم و ارسال الکترونیکی اسناد در دستور کار قرار گرفته است که گام موثری در مسیر رضایتمندی خدمت گیرندگان و مدیریت منابع برداشته خواهد شد.