به گزارش جویباران،مردم مؤمن و متدین شهرستان جویبار پس از خواندن دعاهایی مانند جوشن کبیر قرآن بر سر می‌گذارند و خداوند بخشاینده مهربان را به کتاب خدا و معصومین علیهم السلام قسم می‌دهند تا  مورد عنایت قرار گیرند و آن‌گونه باشند که خدا از بندگانش خواسته است.