به گزارش جویباران، کتابت وحی با حضور  خوشنویسان برتر مازندران در شهر کوهی‌خیل شهرستان جویبار برگزار شد.