به گزارش جویباران، سرهنگ اکبر درویشی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی با یک دستگاه خودرو پراید در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متهم در یکی از مناطق ورودی شهرستان شناسایی و در یک عملیات پلیسی خودروی پراید متوقف شد.

فرمانده انتظامی جویبار بیان کرد: در بازرسی از خودروی متهم مقدار چهار کیلو و هفتصد و شصت گرم مواد مخدر از نوع تریاک و دویست گرم سوخته تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف و ضبط شد.

درویشی در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.