به گزارش جویباران، مرحله اول طرح ملی واکسناسیون تب‌برفکی با همکاری اداره دامپزشکی، جهادکشاورزی و بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان جویبار از دامداری منزل شهید عباسعلی  علیزاده آغاز شد.