به گزارش جویباران، قاسم کریم‌زاده در مراسم رهاسازی بچه ماهی استخوانی در سواحل شهرستان جویبار گفت: هم‌زمان با بازگشایی ۲۷ استخرپرورش بچه ماهی سفید در جایگاه‌های شرکت‌های تعاونی پره و ۱۸ رشته شیل که در رودخانه‌های شیلاتی استان ایجادشده بود، بیش از ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید پس از رسیدن به وزن مناسب به دریا رهاسازی شدند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۷ درصد از برنامه‌های شیلات در بخش صید تحقق پیدا کرد اظهار کرد: برنامه شیلات در بخش صید در سال گذشته حدود  ۲۳ هزار و ۸۰۰ تن بود اما عملکرد ما در سال ۹۷ حدود ۲۸ هزار و ۷۰۰ تن بود که حدود ۱۰۷ درصد از برنامه‌های شیلات در بخش صید تحقق پیدا کرد.

 

جانشین مدیرکل شیلات مازندران افزود: در بخش ماهیان استخوانی ۵۴ پره صیادی فعال وجود دارد که در آن ۵ هزار نفر مشغول به صیادی هستند که در سال گذشته  ۹ هزار و ۲۶۰ تن ماهی صید شد که نسبت به سال گذشته  ۱۳۵ درصد افزایش صید داشته‌ایم که ارزش اقتصادی این میزان صید ۳۰۰میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۱۰ درصد افزایش ارزش اقتصادی داریم.

 

قاسم‌زاده به سرانه صید شرکت های تعاونی ماهیگیری اشاره و عنوان کرد: سرانه صید هریک از این شرکت‌ها ۱۴۰ تن، که نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

 

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد گونه‌های دریای خزر از نوع رود کوچ هستند، اظهار کرد: این ماهیان در زمان زاد و ولد به بستر بالای رودخانه می‌روند که متأسفانه در چند سال اخیر به دلیل مشکلات زیست محیطی این زمینه در رود خانه‌های استان مهیا نیست.

 

جانشین مدیرکل شیلات مازندران یکی از برنامه‌های اصلی شیلات مازندران را کمک به تکثیر طبیعی ماهی‌ها دانست و گفت:  ازسال ۱۳۸۶ اداره شیلات تصمیم گرفت باایجاد شیل درعرض رودخانه مهم و همچنین استخر درزمین‌های بلااستفاده مجاورت تعاونی‌های پره، باکمک جامعه صیادی به منظور بازسازی ذخایر فعالیت کند که درهمین زمینه گام‌های خوبی برداشته شد که سال ۹۷ تکثیرطبیعی رادر ۵۴ واحد افزایش دادیم وبرنامه ما درسال ۹۸  این است که تعداد واحدهای  تکثیر طبیعی را از ۵۴ واحدی کنونی به ۶۰ واحد افزایش دهیم.

 

قاسم‌زاده از شیل گذاری در ۲۰ رودخانه در سطح استان خبر داد و افزود: در شیل گذاری ماهی‌های مولد نر و ماده را در این رودخانه‌ها رهاسازی می‌شوند که کار زادآوری را انجام دهند و امسال نیز در ۲۰ رودخانه شیل‌گذاری شده که در نهایت اینکه ۱۱ درصد تولید بچه ماهی در رودخانه‌های استان مازندران رشد داشته است.

 

وی بیان کرد: هدف اصلی ما در تکثیر طبیعی وشیل گذاری ابتدا تأمین پروتیین مورد نیاز، ایجاداشتغال و درآمد است که در این راستا شیلات مازندران به منظور کمک به بازسازی ذخایر آبزیان دریا با دو روش و با کمک جامعه صیادی تلاش‌ها و گام‌های خوبی از چند سال قبل برداشته است.