دکتر عبدالله رضیان طی گفت‌وگویی با خبرنگار جویباران با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگى به اموال مسئولان ازسوی قوه قضاییه اظهار کرد: این مکانیزمی قانونی بود که وجود داشت و قوه قضاییه باید آن را اجرا می‌کرد که ضعیف اجرا شد اما این طرح می‌تواند به کنترل فساد و شفافیت اموال افرادی که در مسند امور هستند، کمک کند.

 

وی با بیان اینکه این طرح به افزایش اعتماد مردم به مسئولین کمک خواهد کرد گفت: در این شرایط مردم فکر می‌کنند فساد در بین مسئولین بسیار زیاد است اما شاید اینگونه نباشد و درصد پایینی دچار مشکل باشند ولی اگر همین درصد پایین کنترل نشوند اعتماد مردم را کاهش می‌دهد.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه امروز نیز بررسی این طرح در دستور کار مجلس بود بیان کرد: همراهی مجلس در بررسی این طرح می‌تواند کمک خوبی برای قوه قضاییه برای تأیید روند سلامت اداری کشور باشد.

 

رضیان نگاه مجلسی‌ها به این قانون را مثبت دانست و افزود: آحاد مجلس یک نظر دارند که این قانون اجرایی شود تا اعتماد مردم افزایش پیدا کند.

 

وی تصریح کرد: مجلس برای جلوگیری از فساد قطعاً با قوه قضاییه همراهی خواهد کرد.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه نباید این موضوع مورد سوءاستفاده یا بازی‌های جناحی قرارگیرد گفت: قوه قضاییه هم باید نظارت بر اجرای این قانون داشته باشد که مورد سوءاستفاده و جناح بازی‌ها قرار نگیرد.