به گزارش جویباران، خلیل صالحی بااشاره فرارسیدن سالروز شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهدای واقعه تروریستی ۷ تیر دفتر حزب جمهوری اسلامی (روز قوه قضاییه) گفت: کار و تلاش در عرصه احقاق حق مظلومان و عدالت گستری در جامعه، خدمتی ارزشمند و ستودنی است و آنگاه که این خدمت سترگ در مسیر الهی و مطابق با احکام و تعالیم شریعت اسلام باشد، اجری مضاعف دارد.

 

وی تصریح کرد: امربه معروف و نهی ازمنکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، امری همگانی و وظیفه آحاد مردم و مسئولین در جامعه اسلامی است و نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی کشور نیز بر اساس وظایف ذاتی خود در قبال حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر مسئولیت دارند.

 

دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر مازندران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قوه‌ قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه باشد گفت: در هر زمینه‌ای که لازم بود، قوه‌ قضائیه از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند و دولت، نیروهای نظامی، انتظامی و به‌ویژه دستگاه قضایی کشور اجازه ندهند کوچک‌ترین بی‌عفتی و ناهنجاری جامعه اسلامی را تهدید کند.

 

صالحی با تأکید بر اصل هشتم قانون اساسی، عنوان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، (امر به معروف و نهی از منکر) وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

 

وی در پایان با بیان اینکه قوه قضاییه باید مظهر عدالت و ملجاء و پناه آمران به معروف و ناهیان از منکر و تمام انسان هایی باشد که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، گفت: برخورد با دستگاه‌های متخلف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که موجب تضییع حقوق عامه مردم می‌شوند، مطالبه جدی ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر از دستگاه قضایی کشور است.