به گزارش جویباران،سیدعلی ادیانی در اجتماع مردمی مدافعان حریم خانواده در شهرستان جویبار گفت: در تمامی سبک‌های زندگی و باورها و هنجارها در دنیا بر مسئله عفاف و رعایت حجاب یک اتحاد نظری و عملی وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه در همه ادیان دنیا پدیده حجاب یک مسئله پذیرفته شده بود اظهار کرد: همه ادیان الهی، مذاهب و رفتارهای مذهبی و نحله‌های معرفتی و معنویتی معتقد به حجاب هستند.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قرآن کریم ۱۸ آیه به رعایت حجاب اشاره می‌کند و یکی از شاخصه جامعه اسلامی دینی را، رعایت، اقامه و اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر می‌داند.

 

ادیانی با اشاره به اینکه در نظام لیبرالی نگاه به زن، ابزاری است بیان کرد: در دولت‌های لیبرالی و کاپیتالیسیتی وجود زنان و حتی به مردان نگاه ابزاری دارند.

 

وی حجاب و عفاف را یک مسئله فطری دانست و افزود: عفاف و حجاب صیانت از شأن و جایگاه حقوقی و حقیقی انسان است.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد نه به اجبار بلکه با برنامه‌محوری و تعیین راهبردها و سیاست‌ها، تکلیف به امربه معروف و نهی ازمنکر دارند.

 

ادیانی با بیان اینکه در برخی موارد امربه معروف ما به سبک دخانیاتی است گفت: در پشت پاکت سیگار می‌نویسند کشیدن آن ضرر دارد ولی باز آن را می‌فروشند! این روش قطعاً تأثیرگذار نیست.

 

وی بااشاره اینکه متأسفانه برخی منکرات در بین مدیران در حال رواج است اظهار کرد: برخی از افراد که اخیراً هنجار شکنی کردند و توسط نهادهای مسئول دستگیر شدند فرزندان برخی از مدیران ما هستند؛ باید از خودمان شروع کنیم.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زنان ایرانی در تمام عرصه‌ها خوش درخشیدند تأکید کرد: زنان ایرانی با حجاب کامل در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری در دنیا همه را انگشت به دهان کردند.

 

ادیانی خاطرنشان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی در غرب و حاشیه خلیج فارس با میلیاردها دلار و درهم و دینار برای تخریب عفاف و حجاب کشورمان خرج می‌شود.