به گزارش جویباران، شرح: کشورهای غربی و دست نشانده‌هاشان نمی‌توانند با تبلیغات سوء خود حجاب را از زنان و دختران غیور ایران بگیرد

 

نقاشی با خودکار اثر: علی اویسی