به گزارش جویباران، روز گذشته خبری از علی یاری شهردار شهر جویبار با این مضمون ” متأسفانه برخی از دوستان امتیازات خاصی می‌خواهند که اگر کارد به استخون من برسد تمامی موارد فساد را با دلیل و مدرک و برهان برای مردم در نشستی رسانه ای بر سرمزار شهدا افشا می‌کنم” منتشر شد که چند سوال جدی را در ذهن افکار عمومی شهرستان جویبار ایجاد می‌کند؟

 

  • شهردار محترم بیان کرد “برخی از دوستان امتیازات خاصی از شهرداری می‌خواهند”؛ سوال اینکه منظور از این دوستان چه کسی است؟ و امتیاز خاص چیست؟

 

  • شهردار محترم گفت ” اگر کارد به استخون من برسد تمامی موارد فساد را با دلیل و مدرک و برهان برای مردم افشا می‌کنم”، سوال اینکه اگر کارد به استخوان شما برسد فسادها را افشا می‌کنید؟ و اگر فشارها( بخوانید برگزاری جلسه استیضاح) از روی شما برداشته شود باز هم این افشاگری را می‌کنید؟یا دوباره این فسادها همانطور که تا به امروز مسکوت مانده بایکوت می‌شود؟

 

  • آیا اگر کارد بر روی استخوان کس دیگری می‌رسید می‌خواستید همینطور فسادها را پنهان کنید؟ چون منافع و یا به عبارت دیگر جایگاه شما در خطر و تهدید است فسادها را برملا می‌کنید؟ یا قصد افشا را داشتید؟ که البته با صحبت‌های خودتان بعید است بازگو می‌کردید چون هنوز جلسه استیضاح برگزار نشده بود!

 

 

  • شهردار محترم آیا می دانید سکوت در برابر فساد و برخورد نکردن با فساد هم خودش به نوعی شریک شدن در فساد است؟ چطور شما حق و حقوق بیت المال مردم جویبار را اینگونه گروگان گرفته اید؟ و اکنون که کارد به استخوان (بخوانید برگزاری جلسه استیضاح) رسیده قصد افشاگری دارید؟ آیا این تضییع حقوق مردم مظلوم جویبار نیست؟

 

  • شما از فسادها مدرک داشتید ولی تاکنون بیان نکرده‌اید! می‌دانید شما به پشتوانه رأی این مردم که با صداقت شما را منتخب خود کرده‌اند صاحب این کرسی شده اید؟ چطور حق مردم را برای رسیدن یا تثبیت جایگاه خود گروگان گرفته‌اید؟

 

  • سوال مهم‌تر اینکه چرا شهدا را بازیچه کارهای خود قرار داده اید؟! چرا از نام شهید برای این موضوع استفاده می‌کنید! در اطرافتان همواره از اصحاب رسانه و خبرنگار کم نبوده‌اند که بیان کردید بر مزار شهدا فسادها را افشا می‌کنید!مگر شهدا به شما گفته‌اند که در برابر این فسادها سکوت کنید!

 

 

عملکرد شما خوب یا بد؛ استیضاح شما رأی بیاورد و یا نیاورد شما وظیفه سنگینی را به دوش دارید و آن این است که باید به صورت مستقیم و شفاف با مردم صحبت کنید و ادعاهای خود را در مورد “فسادها، امتیازات خاص، دوستان” به اثبات برسانید. چون شما نماینده خاص بیش از ۴۰ هزار نفر در انتخابات هستید و پاسخگویی به مردم یکی از وظایف ذاتی و اصلی شما در این جایگاه است و در صورت نداشتن مدارک و مستندات این موضوع مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و قابلیت پیگرد قانونی و قضایی را دارد.