علی عباسی در جلسه ساماندهی صدور جواز دفن در شهرستان جویبار با اشاره به ساماندهی آمار فوت در مازندران اظهار کرد: با اجرای طرح دادپزشک صدور جواز دفن در مازندران استانداردسازی، صدور گواهی فوت علمی و ایجاد بانک اطلاعات مرگ‌ومیر اجرایی‌ می‌شود.

 

وی افزود: این طرح با خدمت‌رسانی بهتر و سریع‌تر به مردم، موجب کاهش تألم مراجعه کنندگان، کاستن از تشریفات اداری و نیز کاهش ورودی به دستگاه قضایی می‌شود.

 

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه صدور جواز دفن از سوی پزشکان عمومی ممنوع شده است گفت: در این طرح پزشک معالج  و دادپزشک مجوز صدور گواهی فوت و دفن را دارند و صدور جواز دفن از سوی پزشک عمومی و تخلف و جرم محسوب می‌شود.

 

عباسی بااشاره به اینکه اگر پرونده به عنوان مرگ مشکوک به دستگاه قضایی ارجاع شود چه مراحلی را طی می‌کند، عنوان کرد: ابتدا افراد باید در مرجع انتظامی حضور یابند و مطالب خود را ارائه دهند و بعد، پرونده در مرجع قضایی مطرح شود و پس از اینکه قاضی، نظر کارشناسی خواست به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

 

وی تصریح کرد: در این طرح تمامی اجساد توسط خودروهای حمل جسد در آرامستان تجمیع می‌شوند و در آن‌جا جواز دفن صادر می‌شود.

 

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: یکی از مشکلات شهروندان اخذ گواهی دفن و فوت برای پرونده‌سازی در بیمه برای فوتی‌های طبیعی بوده است که با اجرای طرح دادپزشک این مشکلات هم برطرف می‌شود.