به گزارش جویباران، ساعت ۱۴ عصر امروز سه خواهر یزدی ۱۴ ،۱۶و ۱۸ ساله در حال غرق شدن در ساحل چپکرود جویبار بودند که با هوشیاری ناجیان غریق این طرح _محمداسیرهم و حمید فیروزجایی_ نجات داده شدند.

 

این سه خواهر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی توسط تیم امداد و نجات ساحلی چپکرود به کانون گرم خانواده بازگشتند.