به گزارش جویباران،سیدعلی اسد در جلسه شورای روابط عمومی‌های ادارات و نهادهای شهرستان جویبار با بیان اینکه روابط عمومی‌ها باید از حالت سنتی خارج شوند اظهار کرد: امروز با آمدن فناوری‌های مختلف در فضای مجازی، مسیر برای اطلاع‌رسانی و ارتقای کیفی کار روابط‌عمومی‌ها فراهم شده است.

 

وی افزود: روابط عمومی‌ها با فراهم کردن اطمینان خاطر به مدیران باید فرهنگ مطالبه‌گری درست را ایجاد کنند زیرا موجب ارتقای کیفیت کار مدیران خواهد شد.

 

فرماندار جویبار با اشاره به اینکه مدیران باید ظرفیت پذیرش نقد را در خود ایجاد کنند اظهار کرد: مدیران باید ظرفیت پذیرش نقد را در خود فراهم کنند و مطمئن باشند این ویژگی تشکر و قدردانی مردم را در پی خواهد داشت.

 

وی تصریح کرد: روابط عمومی باید در فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن آن فرهنگ تلاش کنند که در پی آن مشارکت مردمی را برای آن نهاد یا سازمان همراه خواهد داشت.

 

فرماندار جویبار با تأکید بر اینکه مدیران نباید خبرنگاران را تهدید تصور کنند خاطرنشان کرد: خبرنگاران یک فرصت طلایی برای سازمان‌ها و نهادها هستند زیرا به واسطه آن‌ها بسیاری از معضلات و چالش‌ها آشکار می‌شود و مدیر می‌تواند با کمترین هزینه آن را رفع کنند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.