به گزارش جویباران،اعضای شورای اسلامی شهر جویبار بعد از بررسی‌های صورت داده طی جلسات مختلف با ۱۷ نفر از کاندیدهای شهرداری شهر جویبار، در جلسه روز گذشته با رأی‌گیری اسامی ۶ نفر از افراد پیشنهادی خود را برای تصدی شهرداری جویبار معرفی کردند.

 

اسامی کاندیدهای شهرداری جویبار به شرح زیر است:

  1. سید حبیب نبوی
  2. همت محمد نژاد
  3. شیداله آقایی
  4. محمد جعفر حسینی
  5. رمضان پاریاو
  6. کیوان جلیلی

 

محمد فقیه رئیس شورای اسلامی شهر جویبار گفت: در جلسه روز پنجشنبه مورخ ۱۷ مرداد ماه بعد از بررسی و جمع‌بندی‌های صورت گرفته بین اعضا از طریق رأی‌گیری ۳ نفر به‌عنوان نامزد نهایی شهرداری جویبار معرفی شده و در جلسه روز شنبه هفته آینده مورخ ۱۹ مردادماه نیز از طریق رأی‌گیری شهردار جوییار از بین ۳ نفر نامزد نهایی انتخاب شود.