به محمد فقیه در نشست هم اندیشی با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت : خبرنگاران واقعی کمک کار شورا هستند و انتقادات سازنده آن ها در پیشبرد کارها به شورا و شهرداری قطعاً مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه کسی کامل نیست اظهار کرد: همه ما ایراداتی داریم و کامل نیستیم پس می توانیم مورد نقد قرار بگیریم اما گاهی مواقع مطالب از حدود نقد خارج می‌شود و به سمت تخریب می رود.

رئیس شورای اسلامی شهر جویبار تأکید کرد: اعضای شورا در اتخاذ تصمیمات خود مستقل، مستحکم و استوار هستند.

فقیه بیان کرد: در شورای اسلامی شهر جویبار به روی خبرنگاران همواره باز است و هیچ زمانی جلوی اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق را نمیگیریم.

برخی به اسم خبرنگار به دنبال حاشیه سازی هستند

سید حسین میری نایب رئیس شورای اسلامی شهر جویبار نیز در این جلسه گفت: رسالت خبرنگاران انتشار اخبار واقعی است اما بعضی افراد به اسم خبرنگار بیشتر به دنبال حاشیه سازی هستند.

انتقادات مغرضانه به ضرر شهر است

همت بخشیان دیگر عضو شورای اسلامی شهر جویبار تصریح کرد: یکی از کارهای خبرنگاران انتقاد است اما انتقادها باید بر اساس واقعیت ها نه بر مبنای غرض باشد و این کار به ضرر منافع شهر است.

نقد مغرضانه رسالت خبرنگاری را خدشه دار می‌کند

اسماعیل فولادی عضو شورای شهر جویبار با بیان اینکه در مورد اهمیت کار خبرنگاران خداوند در قرآن کریم به قلم قسم یاد می‌کند بنابراین نقدها باید منصفانه باشد و مغرضانه بودن آن رسالت خبرنگاری را خدشه دار می‌کند.

فولادی خاطرنشان کرد: در قضیه انتخاب شهرداری برخی از خبرنگارنماها اتهاماتی را به اعضای شورا وارد کردند که حق پیگیری حقوقی آن را برای خود محفوظ می داند.