به گزارش جویباران، طی چند روز اخیر میدان کشتی جویبار کانون توجهات رسانه های داخلی و خارجی شده بود به طوری که روزنامه شهروند صفحه طنز شهرونگ به قلم احمدرضا کاظمی به تمسخر پوشش مجسمه های کشتی گیران در میدان کشتی جویبار پرداخت.

پس از وی سیناولی الله در برنامه سینا شو در شبکه ماهواره ای در همراهی با این رسانه داخلی به تمسخر پوشش مجسمه‌ها ادامه داد.

اما واقعیت چیست؟

مجسمه ای که کاظمی و سینا در رسانه و برنامه های خود به آن تاکید می کردند مربوط به گذشته بود و حدود یکسال است که که دو مجسمه دارای پوشش دوبنده هستند که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

هرچند پوشش گذشته این مجسمه ها نیز منافاتی با این ورزش ندارد زیرا رشته کشتی لوچو که سابقه دیرینه در استان مازندران دارد با همین پوشش(شورت و تیشرت) انجام می شده و جزئی از آداب این ورزش است.

پس هر دو پوشش این مجسمه ها تناقضی با هم ندارند و فقط این موضوع شیطنت برخی از رسانه ها داخلی و خارجی بوده است که بار دیگر دروغ و جوسازی آنها آشکار و واقعیت ها روشن شد.