به گزارش جویباران،سیدعلی ادیانی در جلسه شورای اداری شهرستان جویبار با تبریک هفته دولت بیان کرد: برخی در درون کشور با سیاه‌نمایی از وضعیت کشور خوراک رایگان برای شبکه‌های رسانه‌ای معاند غرب فراهم می‌کنند در حالی که همه ما در یک کشتی واحدی قرار داریم.

 

وی با بیان اینکه امروز مؤلفه‌های اقتدار بین دولت‌ها به عنوان حکومت متفاوت است گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران بر پله‌های اقتدار ایستاده و با توجه به همه کاستی‌ها و نقص‌ها در اوج اقتدار قرار داریم.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای دولت‌ها پنج تعریف از قدرت ارائه شده است اظهار کرد: نخست قدرت وابسته که می‌توان به دوران رضاخان و محمدرضا پهلوی اختصاص داد زیرا تمام اراده و قدرت آن‌ها به اراده کشورهای انگلیس و روسیه و آمریکا وابسته بود؛ دوم قدرت دفاع ملی، که ما در دوران دفاع مقدس آن را تجربه کرده‌ایم.

 

ادیانی افزود: سومین تعریف از قدرت، قدرت بازدارندگی است که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی توانست با تکیه به توان داخلی و با جوانان مؤمن و انقلابی اقتدار دفاعی را به حدی برساند که تصمیم‌گیری را برای تهاجم دشمن را سخت کند.

 

وی بیان کرد: قدرت ضربه متقابل یعنی دفاع از منافع ملی در ماورای مرزهای ملی که می‌توان توقیف نفتکش انگلیسی را در این نوع قدرت تعریف کرد.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قدرت ضربه اول به عبارتی این است که جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های نظامی و دفاعی توانایی زدن ضربه اول را دارد و به طوری که می‌تواند زمین بازی را تعیین کند.

 

ادیانی خاطرنشان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی مرزهای اقتدار ایران محدود به مرزهای درونی نیست و هرگونه تعدی و تجاوزی در هر سطحی و در هر موقعیتی پاسخ داده می‌شود.