سهیل صالحی مسئول نظارت و ارزیابی کانون مرکزی شهرستان جویبار در این جلسه آموزش سامانه از بدو ورود به سامانه، انتخاب عرصه و مصداق خدمت، نحوه گزارش نویسی و ثبت گزارش در بخش مورد نظر و ویرایش گزارش، آموزش های سامانه ای و نحوه دادن آزمون در سامانه را توضیح داد.

وی هم چنین در خصوص طریقه انجام رزرو خدمت خادمیاران که توسط مسئول کانون محلی از طریق پنل شخصی شان انجام می‌شود توضیحات لازم را اعلام کرد.

کاربر ارشد سامانه خادمیاری در خصوص نحوه تائید خدمت و ارزیابی، سهمیه بندی و رزرو کشیک، توضیحات کامل شرکت در جشنواره خدمت و نحوه بارگذاری خدمت در بخش جشنواره ، نحوه و مقررات خدمت در حرم مطهر، مراجعه خادمیاران به کانون های محلی مخصوصا مساجد و حسینیه ها و نحوه ۶ ساعت فعالیت به صورت هفتگی در این کانون ها در جهت خدمت به نیازمندان و محرومیت زدایی، حرم شناسی و نحوه حل مشکلات غیر فعال شدن خادمیاران در سامانه یا کشیک حرم ، و تغییرات در عناوین دفاتر و تغییرات در سامانه آموزش های لازم را به مسئولین کانون های محلی ارائه داد.