به گزارش جویباران، هدف از پروژه یادمان، هوشمند سازی مزار شهدا با هزینه‌ای مقرون به صرفه و در راستای اقتصاد مقاومتی است. در این طرح یک بانک اطلاعاتی بزرگ از شهدا و مکان هایی که به نام شهدا (نام خیابان، نام کوچه، نام مکان های ورزشی و مجموعه های دیگر) مزین شده‌اند ایجاد شده و برای هر شهید، یک بارکد اختصاصی دوبعدی (QR Code) تولید شده که این بارکد به مزار یا محل مورد نظر الصاق شده است که بازدیدکنندگان با اسکن کردن این بارکد توسط گوشی می‌توانید به این بانک بزرگ اطلاعاتی دست پیدا کنند و این اطلاعات را مشاهده کرده و یا اطلاعاتی به آن بیافزایید.