به گزارش جویباران،بهرام عبدالله‌پور با بیان اینکه ۱۵۴ نانوایی در این شهرستان مشغول به پخت نان هستند گفت: از این تعداد ۸۹ نانوایی دولتی و مابقی آزادپز هستند.

وی به میزان توزیع آرد در این نانوایی‌ها اشاره و عنوان کرد: ماهانه ۱۲ هزار کیسه بین نانوایی‌های دولتی و ۱۱ هزار کیسه بین نانوایی‌های نیمه دولتی توزیع می‌شود.

رئیس صمت جویبار با بیان اینکه آردهای نانوایی‌های دولتی از ۴ کارخانه تولید و تأمین می‌شود اظهار کرد: کارخانه آرد دست‌تاس، مؤمنی، نودهک و نمونه جویبار آردهای دولتی موردنیاز را تأمین و آزادپزها نیز آرد خود را از استان گلستان خریداری می‌کنند.

عبدالله‌پور همچنین به نظارت مستمر بارزسان این اداره اشاره کرد و گفت: در ۶ماهه نخست امسال ۳۳۸ مورد بازرسی انجام و ۳۰ پرونده تخلف در صنف خبازی‌ها تشکیل شد و ۲۴ میلیون تومان نیز نانوایان متخلف جریمه شدند.