به گزارش جویباران ، سید علی اسد در جلسه‌ای با دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات شهرستان جویبار بیان کرد: باتوجه به فرا رسیدن فصل سرما دستگاه‌های خدماتی باید زمان و سرعت را در ارائه خدمات خود در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: دستگاه‌ها در صدور مجوز حفاری برای انجام امور خدماتی را تسریع ببخشند.

فرماندار جویبار تصریح کرد: مرمت کارهای خدماتی که از گذشته ناقص مانده باید در اولویت کار دستگاه‌ها باشد.

اسد همچنین بر هماهنگی بین دستگاه‌ها تأکید و گفت: دستگاه‌هایی که قرار است کاری را شروع کنند قبل از آغاز با دستگاه‌های دیگر هماهنگ باشند تا در کار و خدمات آنان خللی ایجاد نشود.