سیدعلی اسد در جلسه هماهنگی اجرای طرح اصلاح نژاد گوسفند در شهرستان جویبار گفت:جویبار دارای پتانسیل‌های متعدد در حوزه‌های صنعت، تولید، کشاورزی و دامپروری است.

 

وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های نظام عدم تغییر کاربری اراضی است که کشاورزی را سودآور کنیم تا کشاورزان زمین‌های خود را حفظ کنند.

 

فرماندار جویبار اصلاح نژاد دام را یکی از راه‌های سودآوری دامداری دانست و گفت: در جلسه با استاندار مازندران قرار شد در شهرستان جویبار پایلوت اصلاح نژاد گوسفند اجرا شود تا ضمن کاهش هزینه تولید، سرانه تولید و درآمد دامداران افزایش پیدا کند.

 

اسد عنوان کرد: این شهرستان سهم بسزایی در بحث تولید گوشت قرمز و مرغ در استان مازندران دارد و در بازدید های صورت گرفته، به اندازه قابل توجهی دام سبک در این شهرستان پرورش داده می شود.

 

 

سید رحیم بخشی مدیر دفتر جذب و حمایت سرمایه‌گذاری استانداری در این جلسه با بیان اینکه این طرح در جویبار اجرایی خواهد شد گفت: در این طرح قرار است نژاد مناسب با آب و هوای مازندران ایجاد شود و سرمایه‌گذارانی که اهلیت مالی و اجرایی این طرح را دارند مشخص و معرفی می‌شوند.

 

وی تأکید کرد: امروز در جنگ اقتصادی هستیم و تعلل و تأخیر در اجرای کار یا طرح معنایی ندارد و ما به نیروهای جان برکف با پیگیری امور نیاز داریم.

 

علیرضا عطائی نژاد معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران سرانه مصرف تولید گوشت قرمز در کشور را ۹۰۰ هزار تن بیان کردوگفت: حدود ۱۴۰ هزار تن گوشت قرمز سالانه وارد کشور می شود که اگر برنامه ریزی های مدونی در کشور انجام شود میتوان تولید این بخش را درکشور به ۲۰ درصد افزایش دهیم.

 

وی یکی از اقدامات موثر در بحث افزایش تولید گوشت قرمز را توجه به نژاد اصلاح دام در کشور عنوان کردو افزود: این طرح برای نخستین بار درزنجان بمدت ۱۰ سال آغاز شده است و خوشبختانه نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

 

معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران خاطر نشان کرد: برای اجرای بهتر این کار در شهرستان جویبار ، کمیته علمی بمنظور بررسی جوانب مختلف کار تشکیل شده است ودولت بااجرای این طرح ، بدنبال خودکفایی در تولید گوشت قرمز و عدم وابستگی به واردات این محصول است.