به گزارش جویباران، پروژه تعریض جاده بین شهرستانی جویبار به قائمشهر در مسیر رفت و برگشت از جمله پروژه‌هایی سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشورمان در سال ۸۸ بود که تا به امروز که یک دهه از آن می‌گذرد ولی متأسّفانه به سرانجام نرسیده و طی این سال‌ها با حضور نمایندگان مجلس مختلف و وعده‌های متعدد برای تکمیل آن تا به امروز که حوادث زیاد مالی و جانی را به همراه داشته نتیجه خاصی را در پی نداشته است.

در این خصوص کاربران شبکه اجتماعی توییتر با هشتک جاده_جویبار_قائمشهر به این تعلل و تاخیر در روند اجرا واکنش نشان داده و این موضوع را به موضوعات داغ(ترند) توییتر تبدیل کردند. که نمونه‌هایی از این واکنش‌ها را در زیر مشاهده خواهید کرد.