به گزارش جویباران،چند روز گذشته اخبار و تصاویری در فضای مجازی شهرستان جویبار منتشر شد که از وجود کیک‌های حاوی قرص در بوفه مدارس یا سوپرمارکت‌ها خبر می‌داد.

 

اما با ورود نهادهای نظارتی و انتظامی به این ماجرا مشخص شد این موضوع فقط  شیطنت دو دانش‌آموز بود که متأسفانه آرامش خانواده‌های جویباری را برهم زده بود.

 

متخلفین این ماجرا توسط پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی شهرستان جویبار شناسایی شدند.