به گزارش جویباران،دومین جشنواره گل نرگس در شهرستان جویبار برگزارشد. گفتنی است بیش از ۵۰ هکتار از اراضی شهرستان جویبار به زیرکشت گل نرگس رفته است که به عنوان قطب تولید گل نرگس در استان مازندران محسوب می‌شود.

 

این جشنواره از دوم و تا ششم دی‌ماه دایر است.