به گزارش جویباران،علیرضا دبیر در حکمی اصغر مدانلو جویباری را به‌عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون کشتی منصوب کرد.

 

در حکم اصغر مدانلو جویباری آمده است:

 

نظر به پیشنهاد مشاور محترم حقوقی و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون و با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت عضو کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

 

انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های خود در این سمت تحت نظر مسئول محترم کمیته انضباطی فدراسیون کوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.