به گزارش جویباران، علیرضا سعدی پور در جمع مدیران، معاونین و کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان جویبار گفت: رسالت و تلاش ما در نظام تعلیم و تربیت، پرورش فرزندانی است که در آینده، تاثیرات مثبتی داشته باشند.

وی تأکید کرد: مرجع ما در تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بی‌ان اینکه آموزش و پرورش، مبتنی بر تعالیم و آموزه های دینی و قرآنی است گفت: حاصل تربیت دینی و قرآنی، همین شهدا هستند که جان و زندگی خود را در راه اسلام فدا کردند.

سعیدی پور با اشاره به اینکه معلمان بهترین الگو برای دانش آموزان هستند اظهار کرد: ویژگی ها و صفات نیکو در معلمان به خصوص تواضع و فروتنی می تواند آموزش و پرورش را در حوزه تربیتی به اهداف خود برساند.

وی تعدد برنامه‌ها در آموزش و پرورش استان را یکی از آسیب های جدی دانست افزود: از این پس تعداد برنامه‌ها را باید کاهش دهیم و از برگزاری همایش های غیرضروری پرهیز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها اعتماد فراوان داریم و ادارات نیز به مدارس اعتماد کنند گفت: به گفتمان سازی در آموزش و پرورش نیاز است تا از مدیریت آموزش و پرورش به شیوه سنتی پرهیز گردد و روند و شیوه های نو و به روز به کار گرفته شود.