به گزارش جویباران،مردم شهرستان جویبار پیر و جوان صبح امروز همزمان با سراسر کشور با حضور در پای صندوق رأی بار دیگر اعتماد خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کردند و حماسه تماشایی آفریدند.