به گزارش جویباران، زوج جوان جویباری با حضور در پای صندوق رأی در تکیه بازار شهرستان جویبار این روز را جشن ملی انتخابات خواندند و آن را یک حماسه ملی دانستند.