به گزارش جویباران، مهدی فکوری در جلسه ستاد پیشگیری و کنترل بیماری کرونا گفت:این روزها کشورمان و استان مازندران درگیر مهمان ناخوانده است که البته اقدامات خوب و موثری در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا انجام شد.

وی از مثبت اعلام شدن تست کرونا یک بیمار جویباری خبر داد و گفت:آزمایش یک بیمار مشکوک به کرونا در جویبار مثبت اعلام شد که به بیمارستان رازی قائمشهر انتقال داده شد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان جویبار بیان کرد: هدف ما کاهش سرعت انتقال است که نیازمند همکاری و رعایت نکات بهداشتی ازسوی مردم است.