به گزارش جویباران،با فرارسیدن بهار و باز شدن شکوفه های بهاری، جلوه ای زیبا و با طراوت به روستاهای شهرستان جویبار داده شد.