به گزارش جویباران،ساعتی پیش زلزله ای در عمق ۱۰ کیلومتری به قدرت ۳/۴  ریشتر شهر کوهی خیل از شهرستان جویبار را لرزاند.