به گزارش جویباران،با فرارسیدن فصل بهار، باغ‌ها و مزارع کشاورزی جویبار لباس سبزرنگ خود را به تن کرده به‌طوری‌که می‌توان ساعت‌ها نشست و از این نقاشی الهی لذت برد.