به گزارش جویباران،قرارگاه پدافند زیستی شهید سلیمانی کلاگرمحله جویبار از اسفندماه سال گذشته آغاز به کار کرد که تا به امروز با حضور ۱۱۰نفر از بانوان جهادی بیش از ۱۰۰ هزار عدد ماسک رایگان تولید و بین مردم توزیع کرده است.