به گزارش جویباران،سومین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه هم‌زمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در شهرستان جویبار آغاز شد. در این رزمایش درمجموع ۳۷۰۰ بسته معیشتی تقدیم خانواده‌های محترم نیازمند و آسیب‌دیده ناشی از کرونا تقدیم شد.