به گزارش جویباران،برداشت محصول توت‌فرنگی در جویبار از نیمه دوم فروردین‌ماه آغاز شد و تا پایان خردادماه ادامه دارد. طبق آمار جهاد کشاورزی جویبار حدود ۲۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت توت‌فرنگی رفته است و پیش‌بینی می‌شود امسال  ۲۲۰۰ تن توت‌فرنگی در شهرستان جویبار تولید شود.

 

گفتنی ۳۰۰ بهره‌بردار در شهرستان جویبار به کشت محصول توت‌فرنگی مشغول هستند.