کیوان مرادیان طی گفت‌وگویی با خبرنگار جویباران با اشاره به فضاسازی رسانه‌های معاند جهت ایجاد اختلاف بین ملت‌های برادر ایران و افغانستان اظهار کرد:ایران بزرگ در طول چهار دهه گذشته در اوج برادری و کرامت با همسایه مسلمان و هم زبان خود برخورد کرده و در تمامی شرایط با آغوش باز پذیرای برادران و خواهران افغانستانی بوده است و آمریکایی ها و گردانندگان بی‌مقدار رسانه‌های معاند قادر به تاثیرگذاری بر این روابط تاریخی نیستند.

وی تصریح کرد:امروز کشور آمریکا شاهد تراژدی غم‌انگیز نژادپرستی گسترده است اما سردمداران جبهه استکبار در کمال وقاحت موضوع حقوق بشر در ایران اسلامی را در دستور کار قرار داده و ایجاد اختلاف و نزاع بین دو کشور برادر و مسلمان را دنبال می‌کنند این فرافکنی مضحک، دستمایه تبلیغات مسموم قلم به مزدهای شاغل در بنگاه‌های خبرپراکنی قرار گرفته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا متهم اصلی وقایع تلخ در منطقه خاورمیانه است گفت:آمریکا متهم اصلی همه وقایع تلخی است که در سراسر جهان و از جمله منطقه حساس خاورمیانه به وقوع می پیوندد، آمریکایی‌ها با سناریوی ساختگی حمله به برج های دوقلو کشور مسلمان افغانستان را اشغال کرده و طول این سال‌ها انواع فتنه‌گری از جمله گسترش قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از تحقق یک دولت پایدار و ایجاد ناامنی و کشتار مردم بیگناه و بازی موش و گربه با طالبان و انتقال داعش وحشی به افغانستان را مرتکب شده است اما خون شهدای مدافعین حرم اهل بیت ایران و افغانستان، ضامن بقای پیوند تاریخی و اعتقادی بین دو کشور مسلمان و برادر خواهد بود.