به گزارش جویباران،برداشت برنج از شالیزارهای شهرستان جویبار در حالی آغازشده است که برنج‌کاری یکی از مهم‌ترین فعالیت کشاورزی و منبع مهم درآمد مردم جویبار است. گفتنی است بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان جویبار به زیر کشت برنج رفته است.

rbt