به گزارش جویباران،زینب خدابنده امیری طی حکمی از سوی احمد حسین زادگان به عنوان معاون فرماندار شهرستان جویبار منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است:

 

سرکار خانم زینب خدابنده امیری

به موجب این حکم به سمت ” معاون فرماندار ” شهرستان جویبار منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت کامل و دقیق قوانین و مقررات و بهره گیری از تجارب علمی و عملی خویش و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه نهفته در حوزه مسئولیت جدید در ایفای وظایف محوله و خدمت به مردم منطقه موید و منصور باشید.

گفتنی است پیش از این خسرو طالبی معاونت فرمانداری جویبار را برعهده داشت که حدود یک سال پیش پس از انتصاب وی به سمت مدیر کل امور روستایی و شوراها، این فرمانداری بدون معاون بوده است.