به گزارش جویباران،دومین مرحله از رزمایش « کمک‌های مؤمنانه »در شهرستان جویبار اجرا شد.