به گزارش جویباران،در گزارش تصویری زیر تصاویر شگفت‌انگیز و زیبا از حشرات را مشاهده خواهید کرد و جالب بودن این گزارش در آن است که این تصاویر با یک موبایل به ثبت رسیده است.