افزایش قیمت مسکن در ادوار گذشته و بخصوص از سال گذشته تا کنونن سبب افزایش شکاف طبقاتی،کاهش قدرت خرید مردم به خصوص طبقات محروم و فاقد مسکن وهمچنین سبب برهم خوردن توازن سود در بخشهای مختلف اقتصاد ملی ما شده است.
در این میان پروژه مسکن محرومان که با هدف تامین مسکن افراد فاقد مسکن، متأهل، سرپرست خانوار، زنان خودسرپرست، معلولان جسمی و حرکتی تدوین شده است را شاید بتوان مرهمی بر زخمهای عمیق قشر آسیب پذیر جامعه عنوان کرد.
صدور ۸۰پروانه ساختمانی مسکن محرومان درجویبار
به گزارش خبرنگار جویباران ،صادق عابدی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درمورداجرای طرح مسکن محرومین در جویبارگفت: در راستای تامین مسکن برای خانوارهای کم درامد و آسیب پذیر فاقد مسکن ،مردادماه سال جاری تفاهم نامه مشترکی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،سازمان برنامه و بودجه و استانداری مازندران منعقد وسهمیه شهرستان جویبار۶۵ خانوار تعیین گردید.
وی با بیان اینکه تسهیلات ساخت مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن به واجدین شرایط پرداخت می شود افزود:این تسهیلات به ارزش ۵۰۰میلیون ریال با بهره بانکی۵درصد ودرمرحله دیگر ۳۰۰ میلیون وام بدون بهره باتوجه به پیشرفت فیزیکی مسکن به مشمولان شرایط بنیاد مسکن تعلق می گیرد.
عابدی با اشاره به اینکه افراد واجد شرایط که مشکلی برای صدور پروانه ساختمانی ندارند ازخدمات نظام مهندسی وپروانه ساختمانی رایگان بهره مند می شوند گفت:تاکنون ۸۰پروانه ساختمانی مسکن محرومین در جویبار صادر گردیده که ازاین میان ۶۵خانوار به منظور دریافت تسهیلات مسکن به بانک های عامل معرفی شده اند.
شروع احداث۴واحد مسکن معلولین ساکن روستا توسط بسیج سازندگی جویبار
رییس بنیاد مسکن شهرستان جویبارتصریح کرد: به منظور تسریع در مراحل ساخت مسکن تفاهم نامه ای میان بنیاد مسکن وپیمانکاران واجد شرایط منعقد گردیده است وعلاوه برآن مراحل پیشرفت پروژه توسط ناظران کمیته امداد امام خمینی وبهزیستی به بنیاد مسکن اطلاع داده می شود.
درادامه سرهنگ علی اکبر اسدی مسئول بسیج سازندگی شهرستان جویبار گفت:در سال جاری ۶واحد مسکن به بسیج سازندگی جویبار تحویل داده شد که درحال حاظر ۴واحد درمرحله اجرای فنداسیون و۲واحد نیز درمرحله پی ریزی ساختمان می باشد.
وی افزود: واحدهای مسکونی ۵۰متری است وهزینه ساخت هرواحد یک میلیاردوپانصد میلیون ریال برآورد شده است که ازاین مبلغ ۸۰۰میلیون ریال توسط بنیاد مسکن ،۲۰۰میلیون ریال توسط کمیته امداد امام خمینی(ره)ومابقی هزینه های ساخت توسط بسیج سازندگی با همیاری خیرین شهرستان تامین میگردد.
سرهنگ اسدی با اشاره به اینکه مراحل ساخت مسکن محرومان با مشارکت گروه های جهادی بسیج سازندگی انجام می پذیرد اظهار کرد: ۴واحد مسکن معلولین تحت پوشش بهزیستی ساکن در روستاهای شهرستان جویبار توسط بسیج سازندگی درحال احداث است.
اعطای تسهیلات ساخت مسکن به ۲۱خانوارتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی جویبار
علی مراد نصوری رئیس کمیته امداد شهرستان جویبار با بیان اینکه تاکنون ۵۶ خانوار مدد جوی فاقد مسکن ، دارای مسکن غیر مقاوم، خانه های قدیمی و تخریبی که امنیت سکونت نداشتند شناسایی شده است عنوان کرد:با همکاری دهیاران ، بخشداران و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جویبار ۳۰ پروانه ساختمان برای مدد جویان کمیته امدادامام خمینی (ره) صادر شده است.
نصوری در ادامه به قرار داد بین کمیته امداد با ادرات مربوطه و بانک های عامل اشاره کرد وافزود : تاکنون ۲۶ خانوار واجد شرایط به بانک عامل معرفی شده است شدند که در حال حاضر ۲۱ خانوارموفق به عقد قرارداد به منظور دریافت تسهیلات ساخت مسکن شده اند.
وی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سهمیه ای برای معرفی افراد به بانک ها توسط بنیاد مسکن وجود ندارد پیگیری های لازم توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال انجام است تا مجوز پروانه ی ساخت مسکن برای دیگر واجدین شرایط مسکن محرومین نیز صادرشود .
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان جویبار با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور یاری مددجویان فاقد زمین تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ با اعتباراتی که در کمیته امداددر نظر گرفته می شود با کمک دولت ،بسیج سازندگی و.خیرین محترم شهرستان برای این افراد فاقد زمین برنامه های موثری در نظر داریم تا از این طریق بتوانیم تعداد افراد فاقد مسکن و زمین در سطح شهرستان را به تعداد اندک برسانیم.
نصوری ضمن تشکر از نهادهای پیگیر در تامین مسکن محرومان شهرستان جویبار ،مشارکت همگانی وخیرین مسکن ساز را به منظور یاری رساندن نیازمندان فاقد مسکن شهرستان جویبار خواستار شد.