به گزارش جویباران ، صبح امروز در اداره کل ورزش مازندران در یک نشست تخصصی شهید حسن فقیهی جویباری که در سال۱۳۶۰ به عنوان رییس هیات کشتی بوده و در رشته کشتی عناوین مختلف قهرمانی کشوری را در کارنامه خود داشت.بر این اساس بسیج ورزشکاران مازندران همراه با مسولین استانی با مدیریت سرهنگ افشار لوح شهید شاخص را به فرزند این شهیدبزرگ اهدا کرد .