همزمان با سومین روز هفته منابع طبیعی که به نام « روز فرهنگ و رسانه » نامگذاری گردیده مراسم نهال کاری در روستای آذان از توابع بخش گیل خواران شهرستان جویبار با حضور معاون فرمانداری شهرستان جویبار ، بخشدارمرکزی ، ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگل داری شهرستان قائم شهر ، جویبار و سیمرغ  و روسای ادارات دیگر و شورا های اسلامی و دهیاران و جمعی از اهالی روستا برگزار شد .

به گزارش خبرنگار جویباران رضا علی رحیمی رییس منابع طبیعی شهرستان جویبار بااشاره به اهمیت درختکاری از منظر  روایات و بیانات مقام معظم رهبری که بر توسعه فرهنگ منابع طبیعی و معارق عمومی تاکید فراوان دارند اظهار داشت : باید سنت درخت کاری را با عمل به شعار «هر ایرانی یک درخت» احیاکرده تا هم حافظ طبیعت بوده و هم از انواع آلایندگی نجات پیدا کنیم.
رئیس منابع طبیعی شهرستان جویبار با توجه به اهمیت پروژه زراعت چوب  و اراضی کم بازده  در این منطقه  افزود :کشت  تلفیقی  در مراتع اراضی و کشاورزی باعث استفاده حداکثری از پتانسیل  های مراتع در جهت  اشتغال  و کمک به افراد و ساکنان بومی منطقه می شود .
رضا علی رحیمی گفت:    با توجه به شرایط اقلیمی در این منطقه  زراعات  گونه های اوکالیپتوس ، توسکا و صنوبر در منطقه می تواند نتایج مطلوبی  در حفاظت  اراضی ملی و دولتی و منبع درآمدی بسیار خوب ، برای ساکنان بومی منطقه  می شود.